Monthly Archives: 2010年6月

最不能忘的还是那一碗面–成都担担面

       从小在成都长大,对成都的小吃更是喜爱有嘉。甜水面,凉粉,凉面,糖油 … 继续阅读

发表在 Lucy学厨 | 留下评论

自产自销之鹅莓玛芬和难舍难弃之蓝莓玛芬

星期天吃过早饭就想去Walmart买东西,问了LD好几次,他回答得含含糊糊,看他 … 继续阅读

发表在 Lucy学厨 | 留下评论

看图点菜–烘焙类

烘焙类

发表在 Lucy学厨 | 留下评论

看图点菜–禽蛋类

禽蛋类                              

发表在 Lucy学厨 | 留下评论

看图点菜–中西式甜品点心类

中西式甜品点心类                           

发表在 Lucy学厨 | 留下评论

看图点菜–牛肉类

牛肉类     

发表在 Lucy学厨 | 留下评论

看图点菜–猪肉类

猪肉类         

发表在 Lucy学厨 | 留下评论